Τι είναι το NetMetering (Αυτοπαραγωγή με Ενεργειακό Συμψηφισμό) ?

Είναι η εγκατάσταση ΦΒ μονάδας, η παραγωγή της οποίας συμψηφίζεται με την κατανάλωση. Δεν πουλάμε ρεύμα στο δίκτυο. Απλά μειώνουμε το λογαριασμό μας.

Με ποιο τρόπο γίνεται η εγκατάσταση και η σύνδεση ?

            Η τοποθέτηση γίνεται όπως στις συνηθισμένες εγκαταστάσεις ΦΒ, στη στέγη ή στο έδαφος. Η σύνδεση υλοποιείται σύμφωνα με το διπλανό διάγραμμα. Προστίθεται ένας ακόμα μετρητής που συνδέει το inverter με το ζυγό των φορτίων, μετά τον υπάρχοντα μετρητή

 ElectricalLayout

Πόσο μειώνεται ο λαγαριασμός ?

Ο Αυτοπαραγωγός εξακολουθεί να χρεώνεται για την ενέργεια που αγοράζει απ’ το δίκτυο, αφού αφαιρεθεί η δική του παραγωγή. Επίσης χρεώνεται με Τέλη Δικτύου και ΕΤΜΕΑΡ για την παραγωγή του που ΔΕΝ συγχρονίζεται με την κατανάλωση. Τέλος, χρεώνεται με ΥΚΩ για την κατανάλωσή του, άσχετα με την προέλευσή της. Ενδεικτικά, για το τιμολόγιο Γ2 (τριφασικό επαγγελματικό), το κόστος της καταναλισκώμενης kWh, ανάλογα με το % συγχρονισμού Παραγωγής – Κατανάλωσης διαμορφώνεται όπως στο διάγραμμα:

NMelectricitycost

Ποιούς πρέπει να ενδιαφέρει το Net – Metering ?

ToNetMetering συμφέρει σε κάθε καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα αφορά αυτούς με μεγάλες ημερήσιες καταναλώσεις, όταν το % Συγχρονισμού μεγιστοποιείται. Τα οφέλη όσο και τα κόστη μιας εγκατάστασης θα παρουσιαστούν μετά από λεπτομερή μελέτη κάθε περίπτωσης.